Những câu nói thường dùng hàng ngày

Chúc mem cuối tuần nhiều niềm vui nhé 😀

1. Almost! – Gần xong rồi.
2. You ‘ll have to step on it. – Bạn phải đi ngay.
3. I’m in a hurry. – Tôi đang vội.
4. Sorry for bothering! – Xin lỗi vì đã làm phiền.
5. Give me a certain time! – Cho mình thêm thời gian.
6. Provincial! – Đồ quê mùa.
7. Discourages me much! – Làm nản lòng.
8. It’s a kind of once-in-life! – Cơ hội ngàn năm có một.
9. The God knows! – Có Chúa mới biết.
10. Poor you/me/him/her..!- bạn/tôi/cậu ấy/cô ấy thật đáng thương/tội nghiệp.
11. Got a minute? – Đang rảnh chứ?
12. I’ll be shot if I know – Biết chết liền!
13. to argue hot and long – cãi nhau dữ dội, máu lửa
14. I’ll treat! – Chầu này tao đãi!
15. You’re never walk alone! – Bạn sẽ không bao giờ cô đơn.
Chúc các bạn học tập hiệu quả!

1958 Total Views 1 Views Today

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Email
Print